טלפון: 077-5004689 , אימייל: info@gefenbiz.co.il

אז מי אתה? יועץ, מנטור או מאמן אישי?

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

ההגדרה ליועץ: יועץ הוא אדם בעל מומחיות וניסיון בתחום מסוים, העוסק במתן עצות למקבלי החלטות הנזקקים לידע בתחום התמחותו של היועץ.[1]

ההגדרה למנטור: מנטור הוא אדם המשמש כחונך או מדריך, לרוב בעל ניסיון עשיר בתחום התמחותו.[2]

ההגדרה למאמן: אימון אישי (נקרא גם קואוצ’ינג, מאנגלית( Coaching  הוא תהליך המכוון לסייע לאנשים מתפקדים להציב ולהשיג מטרות, להתגבר על מכשולים ולשמר מוטיבציה.[3]

יש קווי דמיון רבים בין מנטור, מאמן ויועץ. שלושת העיסוקים הללו הם חלק מתהליך שמאפשר לאדם או לארגון (ארגון, חברה או מוסד) להתקדם ולממש את מלא הפוטנציאל שלו.

המכנה המשותף[5]:

 • עזרה בבדיקה וזיהוי הצרכים, המניעים, הרצונות, היכולות, האפשרויות ותהליך קבלת ההחלטות, על מנת לעזור לאדם לעשות שינוי אמיתי שיחזיק לאורך זמן.
 • שימוש בטכניקות וכלים של חיפוש ובירור – דליית אנפורמציה על ידי שאלות, על מנת להאיר את תהליך קבלת ההחלטות של האדם/הלקוח ובכך לזהות פתרונות ודרכי פעולה אפשריים.
 • תמיכה ועידוד להצבת מטרות ויעדים נאותים, תוך קביעת כלים להערכה ומדידה של ההתקדמות לקראת אותן מטרות.
 • הבנת המצב של האדם/הלקוח על ידי הקשבה, התבוננות, בירור.
 • שימוש יצירתי בכלים ובטכניקות שונות. כגון: אימון, ייעוץ ושימוש בקשרים אישיים. הכל על מנת לעזור לאדם/ללקוח להתקדם לקראת השגת מטרותיו.
 • עידוד למחויבות אמיתית לפעולה, לגדילה ולשינוי אישי.
 • שמירה על יחס מכבד וחיובי כלפי האדם/הלקוח, ללא תנאי. יחס תומך וללא שיפוטיות כלפי האדם, מחשבותיו, דרך חייו, תקוותיו ורצונותיו.
 • לתת תמיכה תוך תשומת לב לכך שהאדם/הלקוח מפתח את יכולותיו האישיות ואינו מפתח תלות במערכת היחסים עם המאמן/היועץ או המנטור.
 • הערכת תוצאות התהליך, תוך שימוש בכלי מדידה אובייקטיביים לבדיקה האם האדם/הלקוח משיג את היעדים שביקש להשיג.
 • עידוד האדם/הלקוח להמשיך להשקיע ולשפר את היכולות האישיות שלו. לעודד את האדם/הלקוח לפתח קשרים ובריתות חדשות שיועילו לקידומו ולהגשים מטרותיו.
 • עבודה מתוך החוזקות והיכולות של האדם/הלקוח.
 • ניהול מערכת היחסים על מנת להבטיח שהאדם/הלקוח מקבל רמה נאותה של התייחסות ושירות לאורך כל התהליך.

 

עיקר ההבדל בין מנטור ליועץ ומאמן טמון בסוג מערכת היחסים. יועץ ומאמן מקבלים תשלום כספי עבור השירותים שלהם, והאחריות שלהם לתוצאות היא פורמלית. היועץ והמאמן נותנים שירותים לאדם או לארגון, ומערכת היחסים מסחרית במהותה. לעומת זאת מנטור לא מקבל תשלום עבור הקשר, העזרה וקידום המנטיי. מערכת היחסים חורגת בדרך כלל מהפורמליות והיא הופכת לעתים להיות חברית יותר.

באופן מסורתי, מנטור הוא קולגה, אדם בעל ידע, ניסיון וקשרים בתחום העיסוק הרלוונטי למנטיי. מערכת יחסים עם המנטור מאפשרת לדור הצעיר יותר ללמוד ולקבל מהידע והניסיון של המנוסה ממנו ובמקביל פותחת לפניו ומאפשרת לו קשרים והזדמנויות שלא נמצאו בידיו ללא הקשר שלו עם המנטור.

יועץ, לעומת זאת, הוא אדם שבא מתחום ידע מסוים. מענף מקצועי או כלכלי ספציפי. אדם שיש לו השכלה, ידע וניסיון באותו התחום שבו הוא מייעץ. אדם העוסק/ת במתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון, קביעת מדיניות וליווי פעילויות עסקיות. יועץ הינו אדם המעביר תהליך ייעוצי או מאורע נקודתי שתכליתו שיפור או השבחה של עסק או פעילות, הנשען על מאפייני ידע או הנחיות שמקורן בהשכלה או בידע מצטבר או בניסיון מקצועי (או עסקי) של היועץ.

מתפקידו של היועץ לנתח את המצב הקיים ולשקף אותו למתייעץ, לגבש תכנית פעולה מתאימה וכן ללוות בהטמעת התכנית בעסק.

לעומת זאת אימון אישי אינו תלוי בידע. עיקר עבודת המאמן הוא בקידום המתאמן לכיוון היעד שלו, ועזרה בשמירה על רמת מוטיבציה שתאפשר למתאמן להשיג את המטרה שלו.

מנטור, מאמן או יועץ? הכל תלוי בך, בשאיפות שלך ובמקום שלך בחיים. העיקר להיות ברור ושקוף לחלוטין עם האדם שאתה מלווה. תיאום ציפיות ברור – זה שם המשחק. גבולות ברורים, מערכת יחסים נהירה והבנה טובה לגבי סוג הליווי שאפשר לצפות לקבל ממך.

 

 

[1] https://milog.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5/s/

[2] http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8

[3] Biswas-Diener, R. (2009). Personal coaching as a positive intervention. Journal Of Clinical Psychology, 65(5), 544-553.

[4] Swartz, S. L., Prevatt, F., & Proctor, B. E. (2005). A coaching intervention for college students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Psychology In The Schools, 42(6), 647-6566.

[5] http://coachingnetwork.org.uk/

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן